پر کردن و ارسال این فرم به منزله قرارداد قطعی میباشد .

این قرار داد بین طرف اول ( خریدار ) با مشخصات ثبت شده در فرم ، منفردا یا به نمایندگی تام الاختیار از جانب افراد ثبت شده در فرم به عنوان خریدار و طرف دوم ( شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری تمیم گشت سینا ) با شماره مجوز  7817-972/126  به عنوان کارگزا ( فروشنده ) برای سفر به مقصد ثبت شده منعقد میگردد.

مشخصات درخواست کننده

مشخصات مسافران

مشخصات پرواز

مشخصات هتل

ارسال مدارک

  • توجه داشته باشید این قرارداد بدون قبض رسید دریافت وجه فاقد هرگونه اعتبار میباشد.
  • درصورت تایید نشدن هتل درخواستی هتل مشابه جایگزین میگردد.
  • در اتاقهای دو تخته تخته سوم از نوع سفری بوده که موقتا در اتاق دو تخته گذاشته میشود.
  • ساعت تحویل اتاق ها به هنگام ورود ساعت ٢ بعد از ظهر و تخلیه ان ساعت ١٢بوده.
  • چنانچه مسافر به هر دلیلی ممنوع الخروج باشد و یا بدل ورود به کشوری مقامات محلی از ورود ان به کشور جلوگیری نمایند مسافر ملزم به پرداخت جریمه بوده و اژنس تمیم گشت هیچگونه مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.
  • پرواز چارتر وهتل غیر قابل کنسلی میباشد.
فهرست